10 септември

Родителска среща IVа

Родителска среща на учениците от IVа за учебната 2019/2020г.
ще се проведе на 10.09.2019г./вторник/ от 17:00 часа.
 
 
От ръководството

04 септември

Списък с учебни помагала и материали за I клас

•„ Български език и литература“ – помагало за избираемите часове – изд. „ Просвета“ ; авт. Р. Танкова – 4.90 лв.
•„ Спазвам правилата“ – учебно помагало за Часа на класа – изд. „Рива“ ; авт. Л. Витанов, К. Брайкова