2 A КЛАС – СРЕЩИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ЕКСКУРЗИИ И ПОСЕЩЕНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 / 2018 Г.