Четвъртокласници на гости в седмицата на четенето

В седмицата на четенето на гости на Детския център на Столична библиотека бяха четвъртокласниците от 76 ОУ „Уилям Сароян“. Сред тях имаше деца, които питаха за комиксите „Дъга“, други взеха книгите за Дръндьото, а трети се задълбочиха в четене на енциклопедии. Споделиха кои от българските автори биха искали да видят на живо, а ние си водехме бележки.

 

https://www.libsofia.bg/page/posts/chetvrtoklasnici-na-gosti-v-sedmicata-na-cheteneto-9376.php