Честит първи сняг!

Въодушевени от първия сняг с учениците  от 4 клас направихме колаж „ Зимата пред моя дом“