Червен, червен Великден

Червен, червен Великден,
пъстри яйца в кошница!
Сбирайте се, дечица,
да ви даря по яйце!