Учим у дома!

Проект: Равновесие в природата

Равновесие означава равенство, покой, спокойствие, хармонияПриродата така е създадена, че в нея царува равновесие. Когато равновесието бъде нарушено, има сериозни последици завсички живи организми.

Организмите в природата са взаимносвързани! Те зависят един от друг!

                                     76 ОУ „Уилям Сароян“, 4.А клас