Училище сред природата в гр.Сандански

С много песни, танци и весело настроение преминаха дните от 8 до 11 април на училището сред природата на учениците от VIIа клас. Богатата с исторически забележителности програма обогатиха знанията на момичетата и момчетата, а миговете прекарани заедно запечатаха незабравими спомени.