Учениците на 6А клас изработиха модели на пирамиди