Урок по география

В часа по човекът и обществото в 4.а клас гостува г-н Кр. Куртев, преподавател по география и икономика в прогимназиален етап. Той запозна учениците с учебния предмет география. Проведе с четвъртокласниците урок-беседа на тема „Природните области на България“.