СЪОБЩЕНИЕ

ОТКРИВАНЕ на учебната 2023/2024година  – 10.00 часа

                                                                                          от Ръководството