СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Във връзка с писмо Изх. № РУО 1-10145/08.05.2020 г., Ви уведомяваме, че от 14 май 2020 г. /четвъртък/, заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училището.

Работното време на комисията, приемаща заявленията е от 09.00 часа до 16.00 часа / от понеделник до петък/.

 

От ръководството