Съобщение за заявление за прием в първи клас

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Уведомяваме Ви, че приемът на заявления за първи клас ще се осъществява само по електронен път, чрез онлайн платформата за прием в първи клас.

Електронната платформа ще бъде активна в 24.00 часа на 20.04.2020 година /понеделник/ на сайта на училището чрез линк.

Системата за подаване на заявления за първи клас гарантира конфиденциалността и защитата на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

След изтичане на крайния срок за подаване на заявления, достъпът до системата ще бъде спрян.

 

Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища, ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището, изцяло по служебен път. Това са:

ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ.

Допълнителни документи – само по електронен път или ще бъдат предоставени на по-късен етап в училище при записване.

  • т. 8.5 от заявлението – Дете с трайни увреждания над 50% – сканирано или снимано с мобилен телефон, но да се чете ясно, решението на ТЕЛК.
  • т.8.6 – Дете с един или двама починали родители – удостоверяващ документ.
  • т.8.9 – Дете от семейство с повече от две деца – удостоверяващи документи.
  • т.8.10 – Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – сканирано или снимано съдебно решение.
  • Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
  • Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите, когато е извършвана промяна в последните 1-3 години
  • У достоверение за настоящ адрес
  • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  • У достоверение за раждане на дете.

Обръщаме внимание, че НЯМА ПРЕЧКА ДА КАНДИДАТСТВАТ и деца, които са с адрес ИЗВЪН прилежащия район на 76.ОУ, те също ще участват в класирането и ИМАТ ШАНС ЗА КЛАСИРАНЕ.

Списъкът с класираните ученици на първо класиране за първи клас, ще бъде обявен на 01.06.2020 г. на сайта на училището и на хартиен носител на вратата на училището.

Преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа, осигурете всички необходими документи.

От ръководството