София – древна и млада

Учениците от четвърти клас издириха и се запознаха с материали за историята на град София – столицата на България. Те създадоха интересни проекти, в които споделиха наученото за миналото и настоящето на нашата столица, за културните, историческите, природните и други забележителности на град София.