Проект „Красотата на зимата“

Като от тежки клони люшнат,

неспирно сипе се снегът

и слушам само: шу-шу-шу-шу –

шептят снежинките, шептят.