Проект: „Граждани на Европа!“

С голям интерес ние, учениците от 4. А клас, усвояваме уроците за създаването и дейността на Европейския съюз. Ценностите, на които сеопира Европейският съюз, се доказват в днешните дни на болка и изпитание.

ВЯРВАМЕЕДИНСТВОТО И СОЛИДАРНОСТТА ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА!