Проекти по човекът и природата

Можещи и дейни са учениците от 5а и 6а клас. Горди с направените проекти по човекът и природата.