Програма „По-здрави деца“

76 Основно училище „Уилям Сароян“ се включи в програмата „По-здрави деца“, организирана с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерството на здравеопазването.

Целта на програмата „По-здрави деца“ е да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот в децата.