През месец април се проведе среща на децата от ПГ с детската писателка Ангелина Жекова.