Презентация „Васил Левски“ от Амира Избищали, III А клас, 76 ОУ „Уилям Сароян“

Васил Левски