Поклон пред вас, будители!

С патос и гордост към делата на будителите учениците от 3а клас отбелязаха  1ви ноември! Изготвената презентация от Кристиан Цветанов събуди голям интерес у всички!