Надиграване

На 21.03.2019 г. във физкултурния салон на училището, проведохме надиграване на северняшка ръченица, право хоро и самоковско хоро,  между класовете. Момичетата от 6″а“клас показаха отлична подготовка и спечелиха убедително надиграването с момичетата от 5″а“клас. В реванш, момчетата от 5″а“ клас се оказаха по- добре подготвени и сериозни и надиграха момчетата от 6″а“клас. В начален курс, вълнението, емоциите и повишения интерес бяха впечатляващи.Учениците от 3″а“ и 3″б“ клас демонстрираха добра танцова подготовка и с ентусиазъм, старание и много настроение се включиха в надиграването. И двата класа се справиха чудесно и беше трудно излъчването на победител. И на края, г- жа Костадинова /учител по ФВС/ поведе общо голямо хоро. Така, с танци и много усмивки отбелязахме настъпилата първа пролет. Организатори на надиграването: г-жа Костадинова, учител по ФВС и г-жа Игнатова, класен ръководител на 3″б“клас.