Надиграване

Надиграване между учениците от 1а и 2а клас на ръченица и право хоро. Победителите са Емил и Александра,Галина и Елис!