Моето училище – 76.ОУ „Уилям Сароян“

Четири години ред, подред

тичаме за знания да вървим напред.

Заради тичане по коридора,

госпожите ни викат:  „Излезте на двора!“.

 

В часовете мирно и смирено,

черпим знания устремено.

С езиците сме в час,

целия свят ще опознаем ний завчас.

 

Рисуването ни се отдава,

пред музиката никой не се предава.

Танците ни са прекрасни,

а уроците на всички ясни.

 

Всеки смел е като лъв,

във физкултурата е пръв.

Туй училище е славно,

и според всички е забавно.

 

Запишете се при нас,

и няма да съжалявате нито за час.

Всичко ще научите,

в „Уилям Сароян“ ще сполучите.

 

 

Версия на Петя Симеонова – ст. учител ГЦОУД – 4 клас