„Мога да чета и пиша!“

1а клас отбеляза своя празник „Мога да чета и пиша!“ в Столична библиотека в присъствието на родители и близки на децата.