Международен ден на думата БЛАГОДАРЯ в 76 ОУ „Уилям Сароян“- ГЦОУД 3