Любовта към българската азбука!

Любовта към българската азбука изразиха учениците от IIA клас с участие в конкурса „Слава вам, творци велики! “ с класен ръководител Мария Манолова