Какъв искам да стана като порасна?

Учениците от 2.а клас създадоха свои проекти на тема „Какъв искам да стана като порасна?“