За учениците от 4 ГЦОУД толерантност- това е всички да живеем в разбирателство!