Един различен час по математика! – практическото приложение на понятието повърхнина

Със знания и ентусиазъм учениците от VIа клас в присъствието на момичетата и момчетата от IVа клас изработиха своите триъгълни призми. Те вложиха много желание, точност и прецизност при изработката на своите тела. С голям интерес четвъртокласниците наблюдаваха как от белия лист, благодарение на много умения, големите ученици пресмятаха, изчертаха, изрязаха и сглобиха своите призми, които напълниха с бонбони и подариха на малките си гостенчета.