Детски концерт от цикъла „Годишни времена”

Децата от ПИГ-2 от ІІб клас при 76 ОУ „Уилям Сароян” зарадваха своите родители с първия си концерт от цикъла „Годишни времена” по музика на Антонио Вивалди.