„Да пазим природата чиста!“

„Да пазим природата чиста!“ Това е мотото на проекта, върху който работиха учениците от 4.а клас. Днес те представиха своите проекти, които бяха разработени по интересен и оригинален начин. Всички бяха убедени, че ние, хората, трябва да пазим природата чиста, защото сме част от нея. От чистотата на природата, зависи нашият живот.