Групата по интереси „Животни и растения в природата“

Днес 10.04.2019г. Групата по интереси „Животни и растения в природата“изнесоха първата публична изява „Много знаем,много можем-нека го покажем“ и наистина го показахме. Наши гости бяха директора на училището г-жа Стефанова, г-жа Самарджиева-зам.директор, учениците от ПИГ 1 с г-жа Стоянова. Учениците показаха своите знания,креативност и оригиналност. Благодаря! – г-жа С.Цветина.