В час по математика

С голямо  желание и интерес учениците от 6а клас изработиха своите триизмерни тела. Предизвикателството да са точни  и прецизни при изчертаването, изрязването, сгъването и лепенето на своите прави призми с основа правоъгълен трапец внесе в класната стая не само вдъхновение, но и голямо удовлетворение от краиния резултат.