В час по КМИТ

Интересно, забавно и полезно!

Интересно, забавно и полезно е в час по компютърно моделиране и информационни технологии в 5 клас. С много желание учениците подготвиха своите проекти и презентации, които представиха пред класа.