В света на природните науки

Учениците от 4.а клас се запознаха с г-жа П. Гацева, преподавател по човекът и природата,  биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда в прогимназиален етап. Г-жа Гацева проведе с учениците  от 4.а клас много интересен комбиниран урок по преподаваните от нея природни науки.