Аз и моето семейство

Мероприятието „Аз и моето семейство“, с което 1.а клас участва в Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ се проведе във виртуална среда.

Децата, с помощта на родителите, разказаха за живота в своите семейства с презентации, снимки, видеофилми и рисунки.

Стъпка напред, към създаването на едно голямо семейство от родители, деца и учители!