Екип

Ръководство

Емилия Стефанова

Директор

Учители

Тоня Янкова

учител по музика

Теодора Димитрова

учител по история и цивилизация

Красимир Стефанов

учител по георгафия и икономика

Веселинка Милетиева

учител по физическо възпитание и спорт

Бойка Василова Василева

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ IА

Ася Людмилова Николова

УЧИТЕЛ ПИГ IА

Мариела Божидарова Костова

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ IБ

Ананаска Георгиева Василева

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПГ, УЧИТЕЛ ПИГ IБ

Калинка Емилова Георгиева

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ IIА

Тотка Кирилова Пеева-Гешева

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ IIIА

Силвия Мирчова Цветина

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ IVА

Соня Кирилова Алексиева

УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА Vа

Росица Стефанова Ангелова

УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА VIА

Василка Виденова Георгиева

УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА VIIА
Профил на купувача

Обществен съвет


 • Основни членове:

Петя Николова – представител на родителите
Стела Йорданова – представител на родителите
Михаела Райкова – представител на родителите
Александър Игнатов – представител на родителите

 • Резервни членове:

Ани Георгиева – резервен член на родителите
Христина Белушкина – резервен член на родителите
Веселина Балева – резервен член на родителите
Атеф Селями – резервен член на родителите

Срок на членовете на обществения съвет към 76 ОУ „Уилям Сароян“: Три години

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

История

 • Член на Асоциацията на Кеймбридж Училищата

 • От септември 2008г. в комплекса от извънкласни дейности е включено обучение по народни танци в танцовия състав към ансамбъл “Здравец”, спортни занимания, английски език, художествена гимнастика, шах и др.

 • В половинвековното си съществуване 76 ОУ преодолява изпитанията на времето, създава свои традиции, утвърждава се като институция, чието име е знак за качество на образователно –възпитателния процес. Днес училището предлага на своите ученици в групите по свободноизбираема подготовка изучаването на арменски и арабски език /като майчин език/, изобразително изкуство, вокална група, народни танци; в задължителноизбираемата подготовка – групи по английски и немски език, български език и литература, математика.

 • През 1983г. се отбелязва 25 годишнината от създаването на 76-то ОУ и според главната книга, за този период от време са завършили средния курс на обучение 2547 ученици. Училището се отличава с много добра успеваемост. От кандидатстващите в езикови гимназии и техникуми с конкурсен изпит, обикновено са приемани 90%. Броят на изявените ученици в математически олимпиади и други учебно-технически състезания от районен и градски мащаб е голям. Оркестърът и хорът на училището са отличавани с множество грамоти и медали, а участниците в състезанията по туристическо ориентиране са класирани за републиканско първенство.

 • При отбелязване десетгодишният юбилей се отчита ентусиазмът и амбицията на първите учители, прекрачили прага на училището, положеният висококачествен педагогически труд, провокирал системност в обучението на учениците, и сведено до минимум второгодничество. В юбилеен лист, издаден от учителския колектив на 76-то ОУ с чувство на удовлетворение се говори за изграждане на 8 предметни кръжока, 4 клуба и 4 физкултурни секции, духов оркестър, акордеонен оркестър и ученически хор, провеждат се вътрешноучилищни турнири по хандбал, баскетбол, народна топка и футбол. Установяват се като традиция срещи на ученици с поети и писатели, ежегодни концерти на училището, изнасяни здравни беседи пред родителите, отнасящи се до възрастовите особености на децата, до тяхното възпитание.

 • В първите години учители и родители работят заедно за благоустрояване на училището – в резултат на съвместните им усилия е издадено разрешение за продължаване на топлопроводната мрежа /от стария цирк до училището/, с което се разрешава проблема за отоплението на училището. Благодарение на родителския комитет е задвижен въпросът за асфалтирането на училищния двор. От дарения на родителите и положен труд от страна на учениците са събрани средства и са закупени музикални инструменти за духов оркестър.

 • През 1958г. в гр. София, на мястото, където се пресичат улиците „Братя Миладинови” и „Найчо Цанов” е построена триетажна училищна сграда с гимнастически салон. На 01.11 същата година тържествено е открито 76-то Основно Училище.

Допълнителни дейностти по желание на родителите – изучаване на чужди езици /английски език и немски език/ към верига училища за чужди езици „ФАРОС“

Прием

“Ако искам да правя нещо, то е да говоря на по-универсален език.” 
― Уилям СароянУважаеми родители, ако обмисляте къде Вашето дете да направи първите си стъпки като ученик, Вие вече знаете колко специален избор Ви предстои. Първото училище е един от най - сериозните етапи в съзряването на сина Ви или дъщеря Ви като личност. Там е мястото, където детето Ви ще трябва да открие и усвои някои универсални езици, математиката например.

Вашето място в този процес също е важно. Вие трябва да насочите детето си към подходяща основа за неговото по-нататъшно развитие като компетентен  и хармоничен човек.

И така, искате да възпитате уверен и амбициозен бъдещ инженер? Или балерина? Копнеете детето Ви да израсне самоуверено и със самочувствие? Желаете то да открие уникалните си качества и да ги развие? Виждате неговите успехи там, където сте си представяли Вашите собствени?

Това, от което имат нужда мечтите, е стратегия.Важна информация


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО ВИ В I-ВИ КЛАС OT 05.06.2017 г. ДО 07.06.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА /ОРИГИНАЛ/ .Допълнителна информация:ПЪРВО KЛАСИРАНЕВТОРО KЛАСИРАНЕ

  Свободни места за I-ви клас за II-ро класиране – 10 места

Телефон

Ст. тел/факс 02 / 987 43 44
02 / 931 93 88

Адрес

Център, р-н "Възраждане"
Адрес: ул. Братя Миладинови 9
1000, София

Как да стигнете:
Обществен транспорт: метро или трамваи №: 5, 8, 20, 22
Възможност за паркиране: синя зона