График учебни занятия 12 и 13.януари – намалени часове

На основание писмо с вх. №0200-20/09.01.2017 г. на министерство на образованието и науката, в което се препоръчва в училищата, в които в следващите дни ще се провежда образователен процес, учебните занятия сутрин да започват в 8:30 часа и да приключват до 17:30 часа, с намалени учебни часове.

Целта на промяната е придвижването на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал до училище и обратно вкъщи да се извършва в светлата част на деня.

 

8.30 ч. - 9.00 ч.

9.10 ч. - 10.40 ч.

10.00 ч. - 10.30 ч.

10.40 ч. - 11.10 ч.

11.20 ч. - 11.50 ч.

12.00 ч. - 12.30 ч.

12.40 ч. - 13.10 ч.

Целодневната организация на учебния денв 76 ОУ ще бъде до 17.30 часа

 

Коледен конкурс

Свързано изображение

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВОГОДИШНИ КАРТИЧКИ И СУРВАЧКИ

Регламент

В конкурса могат да участват ученици от І до VII клас от 76. ОУ, в следните възрастови групи:

·         Първа възрастова група - I - IV клас.

·         Втора възрастова група - V-VII клас.

.

Компетентно жури, определено със заповед на директора на 76. ОУ „Уилям Сароян“, ще оценява изработените новогодишни картички, сувенири и сурвачки, които трябва да отговарят на следните критерии:

1.      Сурвачки:

·         да бъдат изработени от естествени материали;

·         да отговарят на българската народна традиция;

·         да са естетически оформени;

·         да отразяват умения, сръчност и познания за обичаите в България.

 

2.      Коледна картичка:

·         да отговаря на коледно-новогодишната тематика;

·         да е естетически оформена;

·         оригиналност;

·         творческо въображение.

 

3.      Новогодишни  сувенири:

·         да отговарят на коледно-новогодишната тематика;

·         да има вложено творческо въображение;

·         да са естетически оформени;

·         оригиналност;

·         да показват умения за работа с материали;

 

Желаещите да участват в конкурса, трябва да изработят и предоставят до 12.12.2016 г. своите сурвачки, коледни картички или новогодишни  сувенири.

 

Всяко изделие трябва да носи  следната информация:

·         трите имена на ученика;

·         клас;

 

С определените за конкурса сурвачки ще бъде изготвена изложба - базар в периода  19.12.-23.12.2016 г.

За класираните от І-во до ІІІ-то място във всички възрастови групи са предвидени специални грамоти.

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА УЧ. 2016/2017 Г.

 

 учебен предмет

Va

VI a

VIIa

Български език и литература

28.9.2016 г.

28.9.2016 г.

28.9.2016 г.

23.11.2016 г.

23.11.2016 г.

23.11.2016 г.

20.12.2016 - кл

19.12.2016 - кл

22.12.2016 - кл

10.1.2016 г.

9.1.2016 г.

12.1.2016 г.

Английски език

10.10.2016 г.

13.10.2016 г.

6.10.2016 г.

5.12.2016 г.

9.11.2016 г.

17.11.2016 г.

13.1.2016 г.

17.1.2016 г.

19.1.2016 г.

Математика

27.10.2016 г.

14.10.2016 г.

11.10.2016 г.

24.11.2016 г.

3.11.2016 г.

27.10.2016 г.

19.12.2016 г.

16.11.2016 г.

22.11.2016 г.

17.1.2016 - кл

16.12.2016 - кл

06.12.2016 - кл

 

3.2.2016 г.

10.1.2016 г.

Биология и здравно образование

 

 

17.09.2016 г

 

 

12.12.2016 г.

Човекът и природата

19.9.2016 г.

19.9.2016 г.

 

10.11.2016 г.

 

 

7.12.2016 г.

21.11.2016 г.

 

Химия и опазване на околната среда

 

 

20.10.2016 г.

 

 

10.11.2016 г.-

История и цивилизация

30.9.2016 г.

27.9.2016 г.

7.10.2016 г.

19.1.2016 г.

20.1.2016 г.

13.1.2016 г.

 

 

 

Физика и астрономия

 

 

18.10.2016 г.

 

 

13.12.2016 г.

География и икономика

20.1.2016 г.

4.10.2016 г.

5.10.2016 г.

 

11.1.2016 г.

11.1.2016 г.

Български език и литература ЗИП

9.12.2016 г.

8.12.2016 г.

9.12.2016 г.

Английски език - ЗИП

25.11.2016 г.

29.11.2016 г.

30.11.2016 г.

Математика - ЗИП

26.10.2016 г.

25.10.2016 г.

29.10.2016 г.