Профил на купувача

Обществен съвет


 • Основни членове:

Петя Николова – представител на родителите
Стела Йорданова – представител на родителите
Михаела Райкова – представител на родителите
Александър Игнатов – представител на родителите

 • Резервни членове:

Ани Георгиева – резервен член на родителите
Христина Белушкина – резервен член на родителите
Веселина Балева – резервен член на родителите
Атеф Селями – резервен член на родителите

Срок на членовете на обществения съвет към 76 ОУ „Уилям Сароян“: Три години

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

История

 • Член на Асоциацията на Кеймбридж Училищата

 • От септември 2008г. в комплекса от извънкласни дейности е включено обучение по народни танци в танцовия състав към ансамбъл “Здравец”, спортни занимания, английски език, художествена гимнастика, шах и др.

 • В половинвековното си съществуване 76 ОУ преодолява изпитанията на времето, създава свои традиции, утвърждава се като институция, чието име е знак за качество на образователно –възпитателния процес. Днес училището предлага на своите ученици в групите по свободноизбираема подготовка изучаването на арменски и арабски език /като майчин език/, изобразително изкуство, вокална група, народни танци; в задължителноизбираемата подготовка – групи по английски и немски език, български език и литература, математика.

 • През 1983г. се отбелязва 25 годишнината от създаването на 76-то ОУ и според главната книга, за този период от време са завършили средния курс на обучение 2547 ученици. Училището се отличава с много добра успеваемост. От кандидатстващите в езикови гимназии и техникуми с конкурсен изпит, обикновено са приемани 90%. Броят на изявените ученици в математически олимпиади и други учебно-технически състезания от районен и градски мащаб е голям. Оркестърът и хорът на училището са отличавани с множество грамоти и медали, а участниците в състезанията по туристическо ориентиране са класирани за републиканско първенство.

 • При отбелязване десетгодишният юбилей се отчита ентусиазмът и амбицията на първите учители, прекрачили прага на училището, положеният висококачествен педагогически труд, провокирал системност в обучението на учениците, и сведено до минимум второгодничество. В юбилеен лист, издаден от учителския колектив на 76-то ОУ с чувство на удовлетворение се говори за изграждане на 8 предметни кръжока, 4 клуба и 4 физкултурни секции, духов оркестър, акордеонен оркестър и ученически хор, провеждат се вътрешноучилищни турнири по хандбал, баскетбол, народна топка и футбол. Установяват се като традиция срещи на ученици с поети и писатели, ежегодни концерти на училището, изнасяни здравни беседи пред родителите, отнасящи се до възрастовите особености на децата, до тяхното възпитание.

 • В първите години учители и родители работят заедно за благоустрояване на училището – в резултат на съвместните им усилия е издадено разрешение за продължаване на топлопроводната мрежа /от стария цирк до училището/, с което се разрешава проблема за отоплението на училището. Благодарение на родителския комитет е задвижен въпросът за асфалтирането на училищния двор. От дарения на родителите и положен труд от страна на учениците са събрани средства и са закупени музикални инструменти за духов оркестър.

 • През 1958г. в гр. София, на мястото, където се пресичат улиците „Братя Миладинови” и „Найчо Цанов” е построена триетажна училищна сграда с гимнастически салон. На 01.11 същата година тържествено е открито 76-то Основно Училище.

Допълнителни дейностти по желание на родителите – изучаване на чужди езици /английски език и немски език/ към верига училища за чужди езици „ФАРОС“

Прием

“Ако искам да правя нещо, то е да говоря на по-универсален език.” 
― Уилям СароянУважаеми родители, ако обмисляте къде Вашето дете да направи първите си стъпки като ученик, Вие вече знаете колко специален избор Ви предстои. Първото училище е един от най - сериозните етапи в съзряването на сина Ви или дъщеря Ви като личност. Там е мястото, където детето Ви ще трябва да открие и усвои някои универсални езици, математиката например.

Вашето място в този процес също е важно. Вие трябва да насочите детето си към подходяща основа за неговото по-нататъшно развитие като компетентен  и хармоничен човек.

И така, искате да възпитате уверен и амбициозен бъдещ инженер? Или балерина? Копнеете детето Ви да израсне самоуверено и със самочувствие? Желаете то да открие уникалните си качества и да ги развие? Виждате неговите успехи там, където сте си представяли Вашите собствени?

Това, от което имат нужда мечтите, е стратегия.Важна информация


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО ВИ В I-ВИ КЛАС OT 05.06.2017 г. ДО 07.06.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА /ОРИГИНАЛ/ .Допълнителна информация:ПЪРВО KЛАСИРАНЕВТОРО KЛАСИРАНЕ

  Свободни места за I-ви клас за II-ро класиране – 10 места

Телефон

Ст. тел/факс 02 / 987 43 44
02 / 931 93 88

Адрес

Център, р-н "Възраждане"
Адрес: ул. Братя Миладинови 9
1000, София

Как да стигнете:
Обществен транспорт: метро или трамваи №: 5, 8, 20, 22
Възможност за паркиране: синя зона